Meno:Vladimír
Priezvisko:Macko
Názov:Dolovanie súvisiacich patentov k~vedeckým článkom
Vedúci:Mgr. Vladimír Boža
Rok:2016
Kľúčové slová:patent, vyhľadávanie, článok, relevantný, LSA, TFIDF, biomedicína
Abstrakt:Hľadanie relevantných patentov k~minulému alebo prebiehajúcemu výskumu v~biomedicíne je zložité, ale dôležité pre výskum a vývoj biotechnického priemyslu. V~tejto práci sme otestovali potenciál metód LSA a TFIDF, ktoré by mohli tento proces výrazne uľahčiť. Na určenie úspešnosti sme použili nami vytvorený súbor ručne anotovaných dát a~nami získané dáta o~citovaní článkov v~patentoch. Použitím len verejne dostupných dát dokážeme automaticky nájsť relevantný patent k~biomedicínskemu článku s~presnosťou $58\%$. Naše výsledky ukazujú, že testované metódy dokážu pomôcť v~odhaľovaní vzťahu medzi globálnou publikačnou činnosťou a podávaním patentov.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf