Meno:Kristína
Priezvisko:Komanová
Názov:Náročnosť riešenia maľovaných krížoviek
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:maľované krížovky, NP-úplné problémy, riešenie človekom, lineárna regresia
Abstrakt:Maľované krížovky sú obľúbeným logickým hlavolamom. Aj keď pravidlá na vyriešenie nie sú zložité, vyriešenie hlavolamu nám niekedy trvá chvíľu, inokedy nad iným, rovnako veľkým, strávime hodiny. Z výpočtového hľadiska sa \textit{Maľované krížovky} zaraďujú medzi NP-úplné problémy. Ale aj tak existuje pomerne veľká skupina krížoviek, ktoré vieme doriešiť pomocou polynomiálnych algoritmov. V práci sa budeme sústreďovať na súvislosti medzi riešením človekom a algoritmom. Krížovky sa pokúsime vyriešiť viacerými metódami, ktorých výsledky použijeme na predikciu času vyriešenia krížovky človekom, čo porovnáme s reálnymi dátami.

Súbory bakalárskej práce:

nonograms.zip
main.pdf