Meno:Martin
Priezvisko:Červeň
Názov:Deobfuskácia kódu generovaného programom Obfuscator-LLVM
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:obfuskácia, deobfuskácia, Obfuscator-LLVM, miasm framework, deobfuskátor
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá obfuskačnými a deobfuskačnými technikami. V práci je spracovaný základný prehľad týchto techník. Hlavnou časťou je implementácia deobfuskátora na programy obfuskované programom Obfuscator-LLVM , konkrétne technikami vyrovnávania toku riadenia, falošného toku riadenia a substitúcie inštrukcií. Deobfuskátor využíva miasm framework a preto práca obsahuje aj prehľad funkcionality tohto frameworku.

Súbory bakalárskej práce:

Cerven_BakalarskaPraca-Deobfuskator.pdf
Deobfuskator.zip