Meno:Michal
Priezvisko:Hrobár
Názov:Nástroj na tvorbu stereogramov
Vedúci:Doc. RNDr. Roman Ďuríkovič, PhD.
Rok:2007
Kľúčové slová:Stereogram, Anaglyf, Hĺbková mapa
Abstrakt:Táto bakalárska práca ukáže niekoľko techník binokulárneho zobrazovania – teda zobrazovania trojrozmerných objektov do roviny spôsobom poskytujúcim človeku aj hĺbkový vnem. Jedná sa konkrétne o generáciu stereogramov, autostereogramov a anaglyfov. Dôležitá súčasť práce je aj program pre OS Windows pomáhajúci pri generácií binokulárnych zobrazení z dvoch fotografií.

Súbory bakalárskej práce:

hrobar.pdf
stereo.exe
stereo (delphi source).zip