Meno:Askar
Priezvisko:Gafurov
Názov:Image-based steganography using a mobile phone
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:steganografia, Android, open-source, JPEG, komplementárne vkládanie
Abstrakt:V tejto práci sme sa venovali digitálnej steganografii (ukrývaniu správ) pomocou obrázkov a konkrétne steganografickým aplikáciám pre smartfóny s operačným systémom Android. Popísali sme momentálny stav poznania v tejto oblasti. Potom sme rozanalyzovali súčasné aplikácie a popísali sme ich chyby. Na základe týchto výsledkov sme navrhli požiadavky, ktoré by mali takéto aplikácie spĺňať na to, aby boli efektívne. Následne sme vyvinuli aplikáciu, ktorá danú špecifikáciu spĺňa. Pri tom sme vytvorili implementáciu nového steganografického algoritmu a kostru pre použitie nových steganografických metód.

Súbory bakalárskej práce:

current_steganogram.zip
main.pdf