Meno:Michal
Priezvisko:Fikar
Názov:Server pre systém na detekciu indikátorov kompromitácie
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:indikátory, kompromitácie, IOC, server
Abstrakt:Indikátory kompromitácie (IOC) sú relatívne nový trend vo vyšetrovaní incidentov v počítačovej bezpečnosti. Umožňujú jednoducho a efektívne opísať stopy zanechané malvérom alebo nepovolenými vniknutiami. Cieľom tejto práce je vytvoriť server pre systém na detekciu IOC, ktorý bude slúžiť na prehľadávanie počítačov a vyhodnocovanie výsledkov. Úlohou servera v tomto systéme je vytváranie definícií indikátorov, ich distribúcia ku klientským aplikáciám a následné zbieranie a ukladanie výsledkov kontrol. Server sa skladá z webovej služby na komunikáciu s klientmi, vytvorenej v jazyku PHP a webovej aplikácie na správu, vytvorenej pomocou frameworkov AngularJS a Bootstrap.

Súbory bakalárskej práce:

fikar.pdf
ioc-server.zip