Meno:Matej
Priezvisko:Krajčovič
Názov:Superstrict mód pre Javascript
Vedúci:RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:Javascript, ECMAScript, Babel.js, striktný mód
Abstrakt:V tejto práci predstavujeme vybrané časti sémantiky jazyka Javascript a porovnávame ich s analogickými časťami sémantiky jazyka Python. Na základe porovnania popisujeme spôsob, ako upravovať zdrojový kód v jazyku Javascript, aby bol bezpečnejší a zjednodušilo sa hľadanie chýb.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
babel-plugin-superstrict-master.zip