Meno:Jaroslav
Priezvisko:Petrucha
Názov:Efektívna reprezentácia množiny krátkych reťazcov
Vedúci:Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:čítania, nadslovo, index čítaní, DeBruijnov graf
Abstrakt:Pri hľadaní sekvencie DNA nejakého organizmu začíname vo väčšine prípadov s krátkymi podreťazcami tejto sekvencie, ktoré nazývame čítania. V tejto práci predstavujeme novú štruktúru na indexáciu týchto čítaní s nízkymi pamäťovými nárokmi za pomoci špeciálneho nadslova. Táto štruktúra vie odpovedať na otázky, koľké, resp. ktoré čítania obsahujú ako podreťazec daný reťazec dĺžky k. Hodnota k je pre inštanciu štruktúry nemenná a musí byť daná vopred.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf