Meno:Marek
Priezvisko:Jančuška
Názov:Implementácia algoritmu na simuláciu plynu na atomárnej úrovni
Vedúci:Mgr. Jana Katreniaková
Rok:2007
Kľúčové slová:simulácia, ideálny plyn
Abstrakt:Cieľom tejto práce je implementácia efektívneho algoritmu na simuláciu plynu na úrovni atómov. Obsahuje popis použitého modelu, detaily implementácie a porovnanie s existujúcimi implementáciami.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
gas2.tar.bz2
gas3.tar.bz2
gas3-compiled.tar.bz2