Meno:Drahomír
Priezvisko:Mrózek
Názov:Algoritmy pre cyklickú súvislosť grafov
Vedúci:prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:Cyklická súvislosť, atóm cyklickej súvislosti, snark.
Abstrakt:Cyklický hranový rez je minimálny hranový rez rozdelujúci graf na 2 komponenty, z ktorých každý obsahuje cyklus. Cyklická súvislosť je mohutnosť minimálneho cyklic- kého rezu.Cyklická súvislosť je užtočná vlastnosť grafu pre rôzne oblasti teórie grafov, napríklad pre štúdium snarkov. Cyklický part je komponent grafu po odstránení mini- málneho cyklického rezu. Atóm je cyklický part minimálny na inklúziu. Kubické grafy sú grafy v ktorých každý vrchol má troch susedov. V tejto práci som opísal teoretické vlastnosti cyklickej súvislosti a atómov cyklickej súvislosti, ukázal niektoré súvislosti týchto pojmov so štúdiom snarkov, porovnal 2 algoritmy pre cyklickú súvislosť regu- lárnych grafov a vytvoril funkčnú aplikáciu pre kubické grafy, ktorá navyše ku cyklickej súvislosti vypočíta aj netriviálne atómy cyklickej súvislosti.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska_praca_program.zip