Meno:Dávid
Priezvisko:Simeunovič
Názov:Vizualizácia evolučných histórií
Vedúci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:vizualizácia, evolučná história, výber génov, problém množinového pokryti,greedy algoritmus,celočíselné linárne programovanie
Abstrakt:Táto práca sa venuje zobrazovaniu evolučných histórií. Výsledkom tejto práce je program EHDraw, ktorý umožňuje vytvárať vizualizácie, meniť nastavenia použité pre tvorbu týchto vizualizácií a automaticky zredukovať počet génov, ktoré sa nachádzajú vo vizualizácii, bez straty pre nás podstatnej informácie - aké mutácie sa odohrali v evolučnej histórii. Redukciu počtu génov transformujeme na Problém množinového pokrytia, jeho aproximáciu získame pomocou greedy algoritmu, a jeho optimum pomocou Celočíselného lineárneho programovania. Rozdiely týchto dvoch prístupov porovnávame testami. Výsledný program bude slúžiť na zobrazovanie a vizuálnu kontrolu výsledkov metód, ktoré sa na základe dostupných DNA sekvencií snažia zrekonštruovať evolučnú históriu, ktorá by viedla k takýmto sekvenciám.

Súbory bakalárskej práce:

VizualizáciaEH.pdf
VizualizáciaEH.tar.gz