Meno:Martin
Priezvisko:Pribula
Názov:Dimenzionálny model Akademického Reportovacieho Systému
Vedúci:Mgr. András Varga
Rok:2016
Kµúčové slová:Hviezdicová schéma, Logický model, Dimenzionálne a faktové tabulky, Databáza, Dátový sklad
Abstrakt:Práca pojednáva o procese návrhu logického modelu v rámci databázového skladu. Podrobne sa teoreticky aj prakticky venuje ątyrom základným krokom jeho tvorby. Hlavným cielom práce je vytvorit takýto model pre dátový sklad akademického reportovacieho systému. Model obsahuje sadu hviezdicových schém, ktoré sú navrhnuté na základe dopredu zvolených biznis procesov z akademickej pôdy. Z logického modelu je vygenerovaná fyzická databáza implementovaná v Oracle serveri, ktorá je pomocou dobre definovaných indexov, primárnych a cudzích klúcov optimalizovaná na rýchly beh dotazov a dátovú integritu.

Súbory bakalárskej práce:

Martin Pribula - Bakalarska Praca.pdf
MartinPribulaBcPriloha.zip