Meno:Kamila
Priezvisko:Součková
Názov:Design and implementation of an RFID access control system
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:kontrola prístupu, návrh distribuovaného systému, návrh sieťového protokolu, návrh spoľahlivého systému
Abstrakt:Projekt Deadlock je systém na kontrolu prístupu do miestností alebo k zariadeniam na základe identifikáce RFID kartou. Deadlock je navrhnutý s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť aj za použitia nezabezpečenej a nespoľahlivej siete. Je plne open-source a open-hardware a navrhnutý s cieľom pružnosti, udržiavateľnosti a cenovej efektivity. Je možné ľahko ho integrovať s existujúcimi systémami a prispôsobovať požiadavkám používateľa. Táto bakalárska práca vychádza z požiadaviek na systém a vysvetľuje základné rozhodnutia pri jeho návrhu. Ďalej sa zameriava na rozhodnutia pri návrhu a implementácii niektorých častí systému. Začíname návrhom a implementáciou použitého komunikačného protokolu, dbajúc na to, aby súčasne vyhovoval požiadavkám spoľahlivosti, rozšíriteľnosti a jednoduchosti. Ďalej popisujeme štruktúru a spôsob vyhodnocovania prístupových pravidiel, pristavujúc sa najmä pri kompromise medzi všeobecnosťou, jednoduchosťou a prívetivosťou pre používateľa. Pokračujeme prehľadom návrhu a implementácie servera. Na záver popisujeme ďalšie plány projektu Deadlock.

Súbory bakalárskej práce:

thesis.pdf
server.zip