Meno:Veronika
Priezvisko:Mečiarová
Názov:Rozšírená realita na platforme Android pre identifikáciu horských vrcholov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:rozšírená realita, detekcia hrán, senzory, panoráma, Android
Abstrakt:Cieľom práce je vytvoriť Android aplikáciu na rozpoznávanie horských vrcholov. Pomocou technológie rozšírenej reality sa budú názvy vrcholov spolu s počítačovým modelom reliéfu zobrazovať do náhľadu kamery, čo užívateľovi pomôže ľahšie rozpoznať daný vrchol. Aplikácia využíva senzory, GPS a databázu na vytvorenie a správne umiestnenie siluety panorámy do obrazu kamery. Správnemu umiestneniu panorámy môže pomôcť užívateľ manuálnym posunom modelu po obrazovke.

Súbory bakalárskej práce:

meciarova_zdrojaky.ZIP
meciarova.pdf