Meno:Andrej
Priezvisko:Zbín
Názov:Výukové prostredie založené na jazyku Karel
Vedúci:prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:Karel, webová aplikácia, výučba programovania, edukačný sofvér
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť aplikáciu určenú na výučbu programovania žiakov na základných školách. Výsledkom je produkt, ktorý umožní riešiť úlohy v modifikovanom jazyku Karel bez nutnosti inštalácie. V práci predstavíme jazyk Karel a taktiež už existujúci softvér určený na výučbu programovania. Ďalej popíšeme návrh, použité technológie a samotnú implementáciu našej aplikácie.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarska praca.pdf
web.zip