Meno:Anikó
Priezvisko:Szabóová
Názov:Detekcia a rozpoznávanie dopravných značiek
Vedúci:RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:dopravné značky, spracovanie obrazu, detekcia, rozpoznávanie, MATLAB
Abstrakt:V súčasnej dobe môžme pozorovať rýchly nárast motorových vozidiel v cestnej premávke. Aby sa zvýšila bezpečnosť v dopravnej infraštruktúre, vyvýjajú sa rôzne inteligentné bezpečnostné systémy. Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie a rozpoznávania dopravných značiek. Okrem opísania existujúcich techník a postupov je súčasťou aj popis implementácie konkrétnej aplikácie na tento účel. Na konci sú zhrnuté dosiahnuté výsledky získané pomocou tejto aplikácie.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalárska práca.pdf
Bakalárska práca.zip