Meno:Andrej
Priezvisko:Feješ
Názov:Detekcia voľných parkovacích miest
Vedúci:RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:detekcia voľných parkovacích miest, detekcia hrán, odčítanie histogramov, support vector machines
Abstrakt:Detekcia voľných parkovacích miest je problém, ktorý je možné riešiť viacerými spôsobmi. V tejto bakalárskej práci sú definované základné pojmy a techniky súvisiace s detegovaním parkovacích miest. Tento problém je spracovaný pomocou snímania parkoviska kamerou. Implementované sú tri rôzne rozpoznávacie techniky: detekcia hrán, odčítanie histogramov dvoch snímok a metóda strojového učenia - mechanizmy podporných vektorov. Na záver sú otestované a vyhodnotené výsledky úspešnosti detekcie.

Súbory bakalárskej práce:

Detekcia voľných parkovacích miest - Andrej Feješ.pdf
bakalarska_praca_priloha.zip