Meno:Martin
Priezvisko:Pecen
Názov:Vizualizácia grafu distribuovaného výpočtu pre nástroj Paranoia
Vedúci: RNDr. Jana Katreniaková, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:vizualizácia, graf, distribuovaný výpočet, OCR, hierarchické kreslenie, Sugiyamov framework
Abstrakt:Kontrola korektnosti distribuovaných programov je náročná úloha, pretože je nemožné skontrolovať všetky alternatívy, ako môžu jednotlivé podúlohy aplikácie bežať na rôznych vláknach paralelne. Nástroj Paranoia získa zoznam operácií vykonaných aplikáciou a vzťahy typu "X musí bežať pred Y". Tieto operácie je možné chápať ako orientovaný graf. Na základe tohto grafu Paranoia hľadá nekorektné možnosti výpočtu. V bakalárskej práci sme navrhli postup, ako takýto graf vykresliť, pomocou hierarchického kreslenia. Použili sme Sugiyamovho frameworku, ktorý spadá do tejto oblasti. Rozobrali sme kroky tohto frameworku a na základe nášho postupu sme vytvorili grafické prostredie, ktoré zobrazí tento graf získaný z Paranoie. Grafické prostredie taktiež poskytuje používateľovi zjednodušenie navigácie v grafe v podobe posúvania a minimalizovania vrcholov.

Súbory bakalárskej práce:

pecen.pdf
pecen.zip