Meno:Filip
Priezvisko:Janitor
Názov:Systém na správu periodických časových radov
Vedúci:RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:časové rady, databáza časových radov, noSQL
Abstrakt:V práci skúmame vlastnosti systémov na správu časových radov. Poskytujeme všeobecný prehľad existujúcich systémov a ich charakteristík a popisujeme nami vykonaný experiment, zameraný na zistenie výkonu vybraných systémov pri vykonávaní agregácií. Na základe získaných výsledkov načrtávame kľúčové dátové štruktúry a princípy, ktoré sú použiteľné pri návrhu systému na správu časových radov, vhodného do moderného prostredia.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf