Meno:Lukáš
Priezvisko:Ivan
Názov:Riešenie problému distribuovaného nákupu
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:problém distribuovaného nákupu, optimalizácia, úloha lineárneho programovania, predajné portály
Abstrakt:Cieľom práce je návrh a implementácia aplikácie na riešenie problému distribuovaného nákupu. Riešenie problému má základ v optimalizácii celkovej ceny prepravného a ceny tovaru pri nákupe viacerých položiek od viacerých predajcov, pričom predajcovia môžu predávať tie isté produkty. Výsledkom práce je konzolová aplikácia, ktorá sa prostredníctvom internetu pripája na predajné portály a získava informácie o predajcoch a jednotlivých produktoch za účelom transformácie údajov do modelu úlohy lineárneho programovania. Aplikácia rieši optimalizáciu pomocou existujúcich riešiteľov. V práci analyzujeme aj možnosti použitia iných metód ako sú metódy lineárneho programovania, ktoré však pre riešenie nášho problému nie sú vhodné. Porovnali sme rôzne dostupné riešitele lineárneho programovania so zameraním sa na výkon a optimalizačnú presnosť pri riešení nášho problému a pre praktické použitie sme určili najvhodnejšieho riešiteľa. Aplikáciu je možné v praxi použiť na niekoľko predajných portálov s každým z piatich použitých riešiteľov úloh lineárneho programovania v súlade s ich licenciou.

Súbory bakalárskej práce:

distribuovany_nakup.pdf
optimizer.zip