Meno:Peter
Priezvisko:Vašut
Názov:Bezpečnostný konvertor e-mailov
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:e-mail, proxy, bezpečnosť
Abstrakt:Navrhli a implementovali sme riešenie umožňujúce konverziu vybraných typov príloh, s cieľom zamedziť využitie bezpečnostných zraniteľností. Navrhnuté riešenie pozostáva z virtuálneho počítača, ktorý obsahuje mailový server, nástroje na konverziu dokumentov a originálny program napísaný v jazyku Python prepájajúci jednotlivé komponenty.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka-final.zip