Meno:Radoslav
Priezvisko:Chládek
Názov:Vizualizácia evolučných histórií genómov s viacerými chromozómami
Vedúci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:vizualizácia, evolučná história, minimalizácia počtu krížení
Abstrakt:V práci sa zaoberáme problémom vizualizácie zmien poradia génov v genómoch, ku ktorým dochádza počas evolúcie. Práca rozširuje existujúci nástroj na vizualizáciu evolučných histórií EHDraw tak, aby nástroj zobrazoval aj evolučné histórie genómov s viacerými chromozómami. Hlavným výsledkom práce je implementácia optimalizačneho algoritmu na preusporiadanie, otočenie a rezanie chromozómov tak, aby výsledný obrázok bol čo najprehľadnejší, obsahoval minimálny počet krížení a zároveň celá informácia, uložená v evolučnej histórii v ňom zostala zachovaná. Náplňou práce bolo taktiež testovanie algoritmu na evolučných históriách s rôznymi parametrami a hľadanie závislosti medzi danými parametrami a počtom krížení pred a po zbehnutí nášho optimalizačného algoritmu.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
e-priloha.zip