Meno:Ján
Priezvisko:Paholík
Názov:Automatický systém na hranie stolových hier
Vedúci:Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:inverzná kinematika, systém na hranie hier, umelá inteligencia, deklaratívny jazyk, robotika
Abstrakt:Aplikácie umelej inteligencie naberajú v posledných rokoch na význame. Preto je štúdium praktických aj teoretických aspektov inteligentných systémov veľmi aktuálne. Názornou a zrozumiteľnou ukážkou pre širokú verejnosť je využitie umelej inteligencie a robotického systému na hranie stolových hier proti ľudskému hráčovi. Naša práca nadväzuje na predchádzajúci vývoj systému, ktorý automaticky hrá stolové hry. Pozostáva z robotického ramena, kamery, riadiaceho počítača a herného plánu. Obsahuje rôzne prehľadávacie algoritmy a heuristiky, ktoré je možné aplikovať na ľubovoľné stolové hry. Výnimočnou vlastnosťou systému je jeho univerzálnosť - definuje vlastný špecifikačný jazyk, v ktorom je možné zadefinovať pravidlá ľubovoľnej stolovej hry. Systém potom dokáže využiť algoritmy umelej inteligencie na hranie takto zadefinovanej hry proti ľudskému hráčovi. V našej práci analyzujeme nedostatky tohto systému - ktoré sú predovšetkým chýbajúca inverzná kinematika pre robotické rameno a nepraktický spôsob generovania susedných stavov v stavovom prehľadávacom priestore. Ponúkame riešenie oboch problémov - definujeme novú, efektívnejšiu verziu jazyka, čo demonštrujeme v uskutočnenom experimente, upravený špecifikačný jazyk výrazne zrýchlil hranie hier. Naše testy inverznej kinematiky úspešne overili podstatné zjednodušenie interakcie robota s hracím plánom a pripravili systém na prezentáciu robotickej skupiny na verejných podujatiach, čo bolo jedným z cieľov práce.

Súbory bakalárskej práce:

paholik.pdf
paholik-source.zip