Meno:Martin
Priezvisko:Sýkora
Názov:Extrakcia obsahu premenných z obrazu procesu v pamäti pre interpretovaný programovací jazyk PHP
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:premenná, extrakcia, obraz procesu v pamäti, PHP 5, PHP 7
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá spôsobom ukladania premenných a ich hodnôt v interpretovanom programovacom jazyku PHP vo verziách 5 a 7. Keďže výsledná aplikácia pracuje s obrazom procesu v pamäti, ktorý je v našom prípade uložený v súborovom formáte ELF, tak práca obsahuje aj popis tohto formátu.

Súbory bakalárskej práce:

martin_final.pdf
bakalarka.zip