Meno:Alena
Priezvisko:Poláchová
Názov:Porovnanie návrhových vzorov Flux v jazyku Dart a Redux v ECMAScript® 2016 a ich vplyv na vývoj single-page aplikácie
Vedúci:Mgr. Jakub Uhrík
Rok:2017
Kľúčové slová:Dart, ECMAScript® 2016, Flux, Redux, SPA
Abstrakt:V práci porovnávame single-page aplikáciu v jazyku Dart s použitím návrhového vzoru Flux s aplikáciou v jazyku ECMAScript® 2016 s návrhovým vzorom Redux. Popisujeme, ako by sa dala aplikácia z jazyka Dart so vzorom Flux efektívne presunúť do jazyka ECMAScript® 2016 s návrhovým vzorom Redux. V prospech efektivity sa snažíme zachovať maximum z pôvodného kódu. Vysvetľujeme motiváciu, prečo je tento krok prínosný pri vývoji single-page aplikácie.

Súbory bakalárskej práce:

finalna_praca.pdf