Meno:Adrián
Priezvisko:Matejov
Názov:Inteligentný monitorovací systém práce študentov v Linuxovom termináli
Vedúci:RNDr. Marek Nagy, PhD.
Rok:2018
Kľúčové slová:monitorovanie, Node.js, Linux, K-means
Abstrakt:V tejto práci predstavujeme administratívny a monitorovací systém, ktorý slúži na monitorovanie priebehu cvičenia, kde študenti pracujú v Linuxovom termináli. Systém sa snaží automaticky detegovať neaktivitu alebo zaseknutie študentov pri konkrétnych úlohách a okamžite upozorňovať vyučujúceho. Takto dostáva učiteľ oveľa lepší prehľad o napredovaní študentov. Po cvičení ponúka rozhranie na automatické ohodnotenie riešení a detekciu rôznych spôsobov riešenia úloh pomocou metódy K-means.

Súbory bakalárskej práce:

gta-monitor.pdf
gta-monitor.zip