Meno:Roman
Priezvisko:Števaňák
Názov:Forensic tool for Linux desktop
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD
Rok:2018
Kľúčové slová:Post-mortem analýza, Analýza Linuxu, Forenzná analýza
Abstrakt:V dnešnej dobe počítačová forenzná analýza neslúži len na vyšetrovanie trestných činov vykonaných počítačom ako napríklad vniknutie do počítačovej infraštruktúry, ale pri mnohých ďalších vďaka tomu, že veľká časť komunikácie prebieha v digitálnej podobe. Existuje množstvo nástrojov, ktoré pomáhajú pri forenznej analýze, avšak napriek rozšírenému používaniu operačného systému Linux, mnohé z nich sa naň pozerajú len ako na súborový systém a samotné súbory neinterpretujú. Zároveň sú zväčša komerčné a drahé. V tejto práci identifikujeme základné forenzné artefakty pre Linuxový sytém, navrhujeme a implementujeme Fortool - open sourcový nástroj na forenznú analýzu Linuxu na ich extrakciu a ďalšie skúmanie.

Súbory bakalárskej práce:

who_needs_filenames.tar
stevanak.pdf