Meno:Lukaš
Priezvisko:Kiss
Názov:Elektronický podpis v informačných systémoch Univerzity Komenského
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2018
Kľúčové slová:elektronický podpis, občiansky preukaz s čipom, webové rozšírenie
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím občianskeho preukazu s čipom na autentifikáciu a vytváranie elektronického podpisu a popisuje návrh skladajúci sa z webového rozšírenia a lokálnej aplikácie. V prvej časti popisuje ich komunikáciu cez post požiadavky a následne opisuje demo verziu tohto návrhu, ktorá dokáže vytvoriť elektronický podpis, získať certifikát a overiť elektronický podpis pomocou certifikátu. Kvôli interakcii mnoho modulov, v predposlednej kapitole táto práca popisuje automatickú inštaláciu demo riešenia. Pri jej možnom zlyhaní, vysvetľuje aj manuálnu inštaláciu ako pod OS Windows, tak aj pod OS Linux. V poslednej časti sa práca venuje skúmaniu možných vylepšení demo riešenia a analyzuje aj jeho bezpečnosť.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
riesenie.zip