Meno:Eduard
Priezvisko:Batmendijn
Názov:Identifikácia variantov v dátach nanopórového sekvenovania
Vedúci:doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Rok:2018
Kľúčové slová:sekvenovanie DNA, varianty, MinION
Abstrakt:V niektorých aplikáciách sekvenovania DNA je potrebné zistiť, ako sa sekvenovaná DNA líši od referenčnej DNA postupnosti. V našej práci navrhujeme pravdepodob- nostný model, pomocou ktorého na základe referenčnej DNA a signálu zo sekvenátora MinION identifikujeme bázy, ktoré sa v sekvenovanej DNA líšia od referencie. Pri testo- vaní v ideálnych podmienkach dáva tento model presnejšie výsledky, než postup, ktorý najprv zo signálu štandardným spôsobom určí postupnosť báz a potom túto postupnosť porovná s referenciou.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
prilohaA.zip