Meno:Samuel
Priezvisko:Molčan
Názov:Identifikácia a analýza repetitívnych sekvencií v nanopórových dátach
Vedúci:doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Rok:2019
Kľúčové slová:DNA sekvenovanie, MinION, repetitívna DNA
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme hľadaním tandemových opakovaní v dátach zo sekvenačnej platformy MinION. Hľadanie tandemových opakovaní v postupnosti báz vytvoreného prekladačom báz je kvôli jeho vysokej chybovosti nepresné. V našej práci navrhujeme spôsob, ktorý v signále sekvenátora MinION identifikuje tandemové opakovania bez využitia prekladača báz. Pri testovaní tento algoritmus dosahuje 2.5-násobné zlepšenie v aspoň jednej z vlastností (specificite alebo senzitivite) podľa kvality čítaní a štruktúry príslušného DNA reťazca.

Súbory bakalárskej práce:

molcan_bakalarska_praca.pdf