Meno:Michal
Priezvisko:Hudek
Názov:Virtuálne múzeum, Považské múzeum
Vedúci:Doc. RNDr. Andrej Ferko PhD
Rok:2007
Kľúčové slová:virualne muzeum, vrml model
Abstrakt:Táto práca si dáva za cieľ popísať virtuálne prostredia, ich tvorbu a spôsob použitia na internete. Popisuje technológie používané pri tvorbe 3D prostredí. Reprezentácia modelov polygónmi, textúrovanie a techniky pri simulácii osvetlenia s dôrazom na ich využitie pri tvorbe reálnych modelov. Práca popisuje formáty využiteľné na prezentáciu virtuálnych svetov na internete a ich výhody. Poskytuje aj jednoduchý prehľad aplikácii použitých pri tvorbe s dôrazom na tie voľne dostupné.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf
priloha zmensena.zip