Meno:Peter
Priezvisko:Bažík
Názov:Systém pre podporu práce s automatmi
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2019
Kľúčové slová:systém, automaty, algoritmy, výučba, vizualizácia
Abstrakt:V práci navrhujeme a implementujeme systém slúžiaci pre výčbu teórie formálnych jazykov a automatov. Prvým cieľom bolo preskúmať vybrané existujúce systémy, ich funkcionalitu a nedostatky. Hlavným cieľom bolo navrhnúť systém tak, aby bol názorný, poskytoval dostatočnú funkcionalitu a eliminoval nedostatky existujúcich systémov. Systém pozostáva z užívateľského prostredia a knižnice libfsm, v ktorej sme implementovali štruktúry pre simuláciu konečných automatov a vybrané algoritmy na nich. Prvkami názornosti vysvetľovania sú farebná vizualizácia prechodového diagramu a detailný slovný popis algoritmov. V práci je navrhnutý jazyk pre formu vstupu a výstupu. Medzi implementované algoritmy patria operácie zjednotenia, prieniku, zreťazenia, reverzu a doplnku regulárnych jazykov, vybrané normálne tvary automatov a determinizácia nedeterministických automatov. Systém je implementovaný v programovacom jazyku Java a je voľne dostupný na internete.

Súbory bakalárskej práce:

priloha.zip
main.pdf