Meno:Kristína
Priezvisko:Váryová
Názov:Analýza génovej expresie kvasinky Candida parapsilosis pri raste na rôznych substrátoch
Vedúci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2019
Kµúčové slová:Candida parapsilosis, databáza Gene Ontology, databáza Uniprot, RNA-seq, Fischerov presný test, Mannov-Whitneyho U test, génová expresia
Abstrakt:Cielom práce bolo analyzovat transkriptomické dáta z kvasinky Candida parapsilosis pri raste na glukóze, 3–hydroxybenzéne a 4–hydroxybenzéne. Skúmali sme, ktoré GO kategórie boli obohatené na diferencovane exprimované gény. Pomocou Fischerovho presného testu sme zistili, ktoré GO kategórie to sú.

Súbory bakalárskej práce:

BakalarskaPraca.pdf