Meno:František Michal
Priezvisko:Sebestyén
Názov:Hrany DT vo vybraných planárnych kresbách
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2019
Kľúčové slová:kreslenie grafov, planárne grafy
Abstrakt:Cieľom práce je hľadanie hrán Delaunayovej triangulácie vo vybraných dátach, ktoré patria do nehmotného kultúrneho dedičstva. Navrhujeme spôsob ich reprezentácie pomocou planárnych kresieb grafu priamymi hranami a následne overujeme, či hrany kresby patria do Delaunayovej triangulácie. V práci predstavujeme nami vyvinutú aplikáciu, ktorá slúži na spracovanie dát do ich reprezentácie kresbou grafu a overovanie hľadanej vlastnosti. Uvádzame výsledky experimentov na Babylonských čísliciach a runách Starého Futharka.

Súbory bakalárskej práce:

priloha_sebestyen.zip
main.pdf