Meno:Alojz
Priezvisko:Stúpal
Názov:Vyhľadávanie spojení mestskou hromadnou dopravou
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2019
Kľúčové slová:grafy, najlacnejšie cesty v grafe, vyhladávanie spojení MHD, Dijkstrov algoritmus
Abstrakt:V práci najprv popisujeme algoritmy použitelné pri vyhladávaní spojení v grafikone mestskej hromadnej dopravy. Následne argumentujeme, ktorý je na tento úcel najlepší. Implementujeme program, ktorý realizuje takéto vyhladávanie zapomoci zvoleného algoritmu. Implementujeme vylepšenie algoritmu - zobrazovanie alternatívnych ciest.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
Elektronicka priloha.zip