Meno:Jozef
Priezvisko:Horváth
Názov:Automatické generovanie bludísk a podzemných priestorov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2019
Kľúčové slová:bludisko, podzemie, implementácia
Abstrakt:Výsledkom mojej bakalárskej práce je sprehľadnenie a popísanie dvoch typov algoritmov, následná implementácia, vlastné návrhy a vylepšenia. Venoval som sa algoritmom na generovanie náhodných bludísk a algoritmom na generovanie podzemí. Podzemiami sú myslené priestory ako jaskyne, kobky, mestá fantastických tvorov žijúcich pod zemou (napríklad trpaslíci) a iné. Tieto dva typy algoritmov sa občas zlievajú pri algoritmoch na generovanie podzemí. Následne som vytvoril vlastnú implementáciu generátora podzemí, ktorá generuje náhodné bludiská s miestnosťami vhodné pre rôzne hry. K prvotnej implementácii som potom navrhol a doplnil vylepšenia pre stolné hry, presnejšie pre Dungeons and Dragons. Prvým vylepšením som pridal rôzne typy dverí namiesto prázdneho prechodu. Druhé vylepšenie upravuje generovanú mapu aby používala zaužívané obrázky pre pridané typy dverí.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
Dungeon Generator.rar