Meno:Juraj
Priezvisko:Zemianek
Názov:Triediace algoritmy
Vedúci:doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Rok:2007
Kľúčové slová:Triediace algoritmy
Abstrakt:Jedným zo základných problémov, ktorými sa informatika zaoberá, je utriedenie zoznamu prvkov. Postupnosť krokov, ktorá tento problém rieši, je triediaci algoritmus. Triedenie má široké použitie v praxi a je súčasťou mnohých algoritmov. V mojej práci sa zaoberám najznámejšími triediacimi algoritmami. V prvej časti uvádzam prehľad triediacich algoritmov, v druhej časti sa zaoberám porovnaním triediacich algoritmov z hľadiska výpočtovej zložitosti.

Súbory bakalárskej práce:

Triediace_algoritmy.pdf
programy.zip