Meno:Jaroslava
Priezvisko: Kokavcová
Názov:Vizualizácia chromozomálnych zmien počas evolúcie
Vedúci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2019
Kľúčové slová:evolučná história, translokácia, vizualizácia, minimalizácia krížení
Abstrakt:V práci sa zaoberáme vizualizáciou presunov génov medzi chromozómami počas evolúcie. Práca nadväzuje na existujúci program EHDraw. Hlavným výsledkom práce je formulácia problému poradia chromozómov tak, aby vzniklo čo najmenej umelých krížení, ktoré nezodpovedajú evolučným zmenám genómu. K tomu je potrebné zadefinovať, ktoré kríženia sú dobré a ktoré sú zlé. Zároveň sme sa venovali tomu, ako je možné tento problém riešiť. Problém transformujeme na známy problém, na ktorý poznáme algoritmus a otestujeme, ako dobre tento algoritmus rieši náš problém.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
bak.zip