Meno:Michal
Priezvisko:Bujdák
Názov:Plánovač úloh
Vedúci:Mgr.Tibor Hegedus
Rok:2008
Kľúčové slová:plánovanie úloh, spúšťanie úloh, príkazy v cmd
Abstrakt:Práca obsahuje v piatich kapitolách popis procesu vývoja softvéru Plánovač, od špecifikácie požiadaviek, cez implementáciu až po tvorbu manuálu a informuje aj o reakciách užívateľov na program. Program môže byť využívaný na každodenné plánovanie a spúšťanie bežných úloh, pripomínanie dôležitých termínov a vďaka možnosti vykonávania príkazov s parametrami v Command Line aj na spúšťanie zložitejších procesov a operácií.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarska_praca.pdf
Bakalarska_praca(M.Bujdak).zip