Meno:Michal
Priezvisko:Nánási
Názov:Vzdialenosti jazykov
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:Editačná vzdialenosť, $\Delta$-podobnosť, vzdialenosť jazykov
Abstrakt:Práca sa zaoberá algoritmami na vypočítanie vzdialeností a podobností slov a jazykov. Venuje sa editačnej vzdialenosti, $\Delta$-podobnosti a ľubovoľnej vzdialenosti, ktorá môže byť definovaná a-prekladačom (prekladačová vzdialenosť). Prezentuje doteraz známe algoritmy na vypočítanie editačnej a prekladačovej vzdialenosti dvoch regulárnych jazykov. Prináša algoritmy na vypočítanie editačnej a prekladačovej vzdialenosti regulárneho jazyka od bezkontextového jazyka a algoritmus na vypočítanie $\Delta$-podobnosti dvoch regulárnych jazykov. V práci je dokázané, že pre väčšinu tried Chomského hierarchie jazykov neexistuje algoritmus, ktorý vypočíta vzdialenosť dvoch jazykov z danej triedy.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf