Meno:Lukáš
Priezvisko:Špalek
Názov:Rozšírenia a semirozšírenia cyklov v kubických grafoch
Vedúci:RNDr. Edita Máčajová PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:semirozšírenie, dvojité pokrytie cyklami, CDCC, SCDCC, 5-CDC
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je voviesť čitateľa do problematiky semirozšírení. Začneme problémom dvojitého pokrytia cyklami. Ukážeme, aké rôzne prístupy používali a používajú vedci na riešenie tohto desaťročia otvoreného problému. A práve jedným z najnovších smerov, ktorým sa zaoberajú, je problematika semirozšírení. Od úvodnej definície prejdeme až k dôkazu o tom, že tento problém implikuje problém dvojitého pokrytia cyklami. Potom predstavíme program, ktorý pre každú kružnicu a každú jej hranu hľadá semirozšírenie v kubickom 2-súvislom grafe. A nakoniec odprezentujeme výsledky testov, ku ktorým sme sa dopracovali.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
program.zip