Meno:Milan
Priezvisko:Plžík
Názov:Analýza a implementácia podpory pre WPA firmware pre at76c503
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2008
Kľúčové slová:mac80211, wifi, USB, at76, WPA, WEP, linux, wireless, IEEE 802.11
Abstrakt:Práca rozoberá detaily komunikácie bezdrôtového sieťového adaptéru s chipse- tom at76c503 s firmvérom verzie 1.103.0-175, pričom sa podrobne venuje po- rovnaniu s komunikáciu pri použití staršieho firmvéru. Ďalej sa práca venuje úpravám ovládača at76 usb potrebným na dosiahnutie korektného fungovania s firmvérom verzie 1.103.0-175.

Súbory bakalárskej práce:

atmelwlandriver_analysis.pdf
cdrom.zip