Meno:Peter
Priezvisko:Ambrož
Názov:Práca procesorov i386 v chránenom režime
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2007
Kľúčové slová:Chránený režim, systémové programovanie
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je popísať fungovanie najpoužívanejších desktopových procesorov spolu s príkladmi využitia jednotlivých funkcionalít. Sústredíme sa najmä na techniky využité v operačných systémoch. Dôležitou súčasťou práce je spustiteľný program, ktorý demonštruje vybrané procesy interaktívnym spôsobom. Cieľová skupina sú najmä začínajúci systémoví programátori.

Súbory bakalárskej práce:

prot386.tgz
prot386.pdf