Meno:Pavel
Priezvisko:Labath
Názov:Rozpoznávanie regulárnych výrazov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek
Rok:2008
Kľúčové slová:regulárne výrazy, konečné automaty, algoritmy, vyhľadávanie, zložitosť
Abstrakt:Regulárne výrazy sa dnes používajú v textových procesoroch, lexikálnych analyzátoroch a mnohých iných oblastiach informatiky. Na rozpoznávanie regulárnych výrazov existuje viacero algortimov a každý má svoje prednosti a nedostatky. V tejto práci popisujeme algoritmus používajúci konečné automaty a experimentálne porovnávame jeho implementáciu s inými riešeniami.

Súbory bakalárskej práce:

bak.pdf
foogrep-1.0.tar.gz