Meno:Tamara
Priezvisko:Kuštárová
Názov:Miery podobnosti reťazcov
Vedúci:RNDr. Forišek
Rok:2008
Kľúčové slová:porovnanie reťazcov, metrika, porovnanie textov
Abstrakt:Prvá kapitola popisuje základné metriky na porovnávanie reťazcov a ich vlastnosti. Medzi popisované metriky patrí Block distance , Dice distance, Jaro distance, Jaro-Winkler distance, Hamming distance, Levensthein distance, Needleman distance , Smith-Waterman distance. Taktiež definujem dve vlastné metriky na porovnávanie reťazcov a to Localized distance a Good distance. V tejto kapitole zároveň porovnávam uvedené metriky a vyhodnocujem, ktoré metriky sú vhodné na porovnávanie slovenských slov. V druhej kapitole je popísaná metrika na porovnávanie textov, Monge- Elkan recursive scheme. Túto metriku som upravila na MyMetric a obe som potom otestovala na niekoľkých vzorkách textov a navzájom porovnala

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
Bakalarka.zip