Meno:David
Priezvisko:Zachar
Názov:Distribuované kódovanie MP3
Vedúci:Doc. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:mp3, bladeenc, parallel bladeenc, distribuovaný bladeenc, distribuované programovanie
Abstrakt:Vzhľadom na veľkú popularitu mp3 formátu a zložitosť kódovania zvuku do tohto formátu má zmysel zaoberať sa zrýchlením tohto procesu. Cieľom tejto práce je vytvoriť encoder do mp3 formátu ktorý by využíval distribuované programovanie, t.j. rozdelenie práce na viac výpočtových jednotiek. Program je implementáciou princípov distribuovaného programovania použitých pri podobnom projekte Parallel BladeEnc na BladeEnc novšej verzie. Projekt Parallel BladeEnc v najnovšej dostupnej verzii 0.92.1b5 je založený na BladeEncu 0.92.1. Táto verzia obsahovala chyby, ktoré boli opravené v novších verziách BladeEncu, avšak vývoj Parallel BladeEncu neprebiehal ďalej a chyby z BladeEncu v ňom zostali. Môj projekt teda implementuje spôsob akým Parallel BladeEnc distribuje prácu na BladeEncu verzie 0.94.1. Keďže BladeEnc prešiel netriviálnymi zmenami bolo treba tieto zmeny zohľadniť.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska-praca-dkmp3.pdf
distrbladeenc-0.7.tgz