Meno:Matúš
Priezvisko:Petruľák
Názov:Optimalizácia reálnych funkcií pomocou diskretizácie
Vedúci:Martin Pelikan Ph.D.
Rok:2008
Kľúčové slová:diskretizácia, evolučný algoritmus, optimalizácia
Abstrakt:Práca sa zaoberá riešením optimalizačných problémov definovaných na reálnych premenných použitím diskterizačných metód v evolučných algoritmoch. Pozornosť sa venuje histogramom s pevnou šírkou a výškou a problémom Sphere a Two-peaks. Medzi veľmi zaujímavé výsledky práce patrí vzťah medzi počom evaluácií potrebných na dosiahnutie dostatočne presného riešenia a veľkosťou populácie. Práca sa tiež zaoberá efektivitou rôznych druhov kríženia a vzťahom medzi veľkosťou problému a počtom potrebných evaluácii na jeho vyriešenie.

Súbory bakalárskej práce:

petrulak.pdf