Meno:Michal
Priezvisko:Chládek
Názov:Všeobecná reprezentácia CSG objektov
Vedúci:RNDr. Tomáš Plachetka, PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:ray tracing, Rothov diagram, serializácia
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť reprezentáciu objektov na základe požadovaných vlastností (vracanie priesečníkov s polpriamkou a normál povrchu objektu v priesečníkoch). Na základe týchto vlastností sme s nimi schopní robiť operácie prieniku, rozdielu a zjednotenia pomocou Rothovho diagramu a takisto tieto objekty vykresľovať. Na ukladanie objektov používame serializáciu, ktorá je dôležitým konceptom v objektovo orientovaných programovacích jazykoch (v našom prípade Java). Súčasťou práce je aj program, ktorý dokáže načítať scénu z disku a následne ju vyrenderovať pomocou ray tracingu.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska_praca.pdf
chladek.zip