Meno:Peter
Priezvisko:Juhász
Názov:Preklad logických formúl do Datalogu
Vedúci:Dr. Tomáš Plachetka
Rok:2008
Kľúčové slová:Datalog, relačný kalkul, prekladač
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme prekladom formúl relačného kalkulu do programov Datalogu. Prvá časť práce obsahuje úvod do problematiky databázových systémov, bližší popis dvoch spomenutých dotazovacích jazykov a popis konkrétneho algoritmu prekladu. Druhá časť sa zaoberá implementáciou tohto algoritmu. Výsledkom tejto práce je Java aplikácia, ktorá názorne po krokoch uskutočňuje preklad logických formúl do Datalogu.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarska praca - Peter Juhasz.7z
bakalarka peter juhasz.pdf