Meno:Richard
Priezvisko:Mečíř
Názov:Program na tvorbu jednoduchých elektrických obvodov
Vedúci:RNDr. Andrej Blaho
Rok:2008
Kľúčové slová:elektrický obvod, zdroj, rezistor, prúd, odpor, napätie, schéma
Abstrakt:V dnešnej dobe nájdeme na internete množstvo programov, ktoré sa venujú elektrickým obvodom. Napriek tomu je väčšina z nich pre bežného stredoškoláka nepoužiteľná, či už je to kvôli ich zložitosti, zlej funkcionalite alebo z dôvodu, že sa daný obvod dotyčným programom nedá navrhnúť. Preto sa snažím navrhnúť program, ktorý bude priamo vychádzať zo stredoškolského učiva a zároveň bude dostatočne jednoduchý pre každého stredoškoláka. Aplikácia je takisto využiteľná aj učiteľmi, ktorí ňou môžu prezentovať zapájanie súčiastok do jednoduchých elektrických obvodov.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarskapraca.pdf
Elcuit.zip